Megjelent A középkori Magyar Királyság történeti kronológiája, 997–1526 és a Magyarország történeti atlasza című sorozat első kötete, amely az 1526 és 1711 közötti korszakot dolgozza fel. A két kiadvány közös bemutatójára 2024. február 27-én 16 órától kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeumban.


A középkori Magyar Királyság történeti kronológiája, 997–1526 című kötetben kronologikus sorrendben találhatók meg a Magyar Királyság uralkodóinak magánéletéhez (születés, házasság, gyermekek, halál stb.), a dinasztiák kapcsolattörténetéhez (királytalálkozó, örökösödési szerződés stb.), a politikatörténethez (országgyűlés, törvényhozás, városprivilégiumok), a külkapcsolatokhoz (követjárás, szövetség) és katonai eseményekhez (egy-egy hadjárat főbb mozzanatai, fegyverszünet, békekötés) kötődő adatok. A magyar történelemre vonatkozó dátumokhoz elsősorban forrás-, másodsorban szakirodalmi jegyzetek tartoznak, melyek kiindulópontot is jelenthetnek a további vizsgálódások számára. A forrásfeltárásnak köszönhetően a korábban megjelent kronológiák adatsorához képest jelentős bővítésre nyílt lehetőség, több esetben pedig az eddig megjelent hibás dátumok javítására került sor.

kronologia borito

A kötet a történészek mellett többek között a régészek, művészettörténészek, numizmatikusok, valamint a szakmai közönségen túl a legújabb kutatási eredményeket megismerni vágyók érdeklődésére is számot tarthat. A középiskolai és az egyetemi oktatásban pedig haszonnal forgathatják az oktatók, tanárok és diákok egyaránt.

A kiadvány címnegyede itt, előszava pedig itt olvasható.


Széles olvasóközönség érdeklődésére tarthat számot a Magyarország történeti atlasza sorozat első kötete is. Az 1526 és 1711 közötti korszakot feldolgozó nagyszabású kiadványban a térképek nem illusztrációs céllal készültek, hanem a tanulmányok szövegeinek abszolút egyenrangú társai, szerves részei. A több mint harminc rangos történész szerző írása két időrendi (1526–1606, 1606–1711) és azon belül négy tematikai egységre (Hadtörténet; Polgári-katonai-egyházi igazgatás; Gazdaság; Kultúra, oktatás, demográfia, etnikum, felekezet) oszlik. Mellettük összesen 180, az adott témakör jelentőségéhez, jellegéhez igazodó méretű térképet vehetnek kézbe az érdeklődők.

atlasz borito 1

A kötet különlegessége, hogy a magyarázó szövegek rövidebb terjedelme ellenére mégis olyan informatív hátteret nyújt, amely tényleges segítséget ad a különböző előképzettségű és érdeklődésű olvasók számára a meglehetősen komplex információanyagot közlő térképek értelmezéséhez. A legfontosabb évszámok és személynevek pontos közlése mellett az is fontos szempontot jelentett, hogy a térképre vetített adatok értelmezése során a legújabb kutatási eredményeket is bemutassák.

A kiadvány címnegyede itt, tartalomjegyzéke itt, előszava pedig itt olvasható.


A két kötet közös bemutatója 2024. február 27-én, kedden lesz 16 órától a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.).

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Molnár Antal igazgató, Oborni Teréz tudományos főmunkatárs, főszerkesztő, Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs, főszerkesztő, Pálffy Géza, tudományos tanácsadó, szerkesztő, Pálosfalvi Tamás tudományos főmunkatárs, szerkesztő és Szőts Zoltán Oszkár, az Újkor.hu főszerkesztője, moderátor lesznek.

A könyvek a helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatók és dedikáltathatók.

meghivo atlasz kronologia