SinopA Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet munkatársa, Csiky Gergely A Fekete-tenger a kora középkorban. Egy bizánci kikötőváros kutatása: Sinópé/Sinop című posztdoktori pályázatához (OTKA PD 100177) kapcsolódóan előadásokat hallgathatunk meg 2013. november 14-én, de. 10.00 órai kezdettel az MTA BTK Régészeti Intézetében. Az esemény meghívója itt látható.

 

Vendégelőadóként Gülgün Köroglu, az isztambuli Mimar Sinan Egyetem művészettörténet-professzora az észak-törökországi sinopi Balatlar-komplexum ásatásairól fog előadást tartani. Az ásatások már négy éve folynak az eredetileg késő római fürdő és gimnázium épületegyüttese területén, amelyet a bizánci korban templommá alakítottak át. Az ásatások során nagyszámú bizánci és posztbizánci temetkezés mellett egy, a Komnénosz-korból származó kápolna és az oszmán korban templomként használt, freskókkal borított helyiség is feltárásra került. Az ásatások talán legérdekesebb lelete egy in situ feltárt márvány ereklyetartó ládika (reliquiarium). A lelőhelyen Sinop legjelentősebb középkori emlékeit tárták fel, amelyeket a későbbiekben régészeti parkként kívánják bemutatni.

Ezt követően Csiky Gergely az OTKA projekt ez évi munkálatairól fog beszámolni. A projekt folyamán az amerikai Sinop Regional Archaeological Project keretében Owen P. Doonan vezetésével Sinop megye déli részén található Kabali folyócska völgyében végeztek terepbejárásokat. Az idei múzeumi kutatás során a Sinopi Régészeti Múzeumban őrzött 5–11. századi leletek, elsősorban amforák és fémtárgyak vizsgálata zajlott, amelyek főleg a korszak kereskedelméről és vallási életéről nyújtanak új információkat.