Sz.Simon meghivoSz. Simon Éva A hódoltságon kívüli „hódoltság”. Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében c. kötetének bemutatójára 2014. május 30-án (pénteken) de. 11.00 órai kezdettel kerül sor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lovagtermében. A kötetet Hegyi Klára, az MTA BTK Történettudományi Intézet kutató professor emeritusa mutatja be. A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.
A kötet a könyvbemutató ideje alatt kedvezményes áron 3150 Ft-ért (teljes ára: 4500 Ft) megvásárolható.

Jelen kötet egy esetmonográfia részletességével igyekszik bemutatni a 16. század Délnyugat-Dunántúl hódoltatásának történetét, miközben nem titkolt célja, hogy kézikönyvet adjon az olvasó kezébe a szandzsák-összeírások és egyéb hódoltság kori oszmán és keresztény források felhasználásának lehetőségeiről. A könyv végén mellékletben közzétett, Münchenben őrzött defter – az oszmán pénzügyi adminisztráció által elkészíttetett adólajstrom, a szigetvári szandzsák 1579. évi részletes szandzsák-összeírásának kanizsai járására (náhije) vonatkozó része – a mai Zala megye területének és egyben a Délnyugat-Dunántúl 16. századi történetének egyik legfontosabb forrása.
Sz Simon boritoA terület oszmán és magyar adóösszeírásaiban – elszórtan egyéb kútfőiben is – már a 16. század derekától megjelent egy folyton változó, egyre szélesedő sáv a török közigazgatás részeként. Ez az övezet a pillanatnyi erőviszonyok hatására az idők során hol szűkült, hol bővült, míg a századfordulón beleolvadt a kanizsai vilájetbe. 16. századi területi csúcspontját éppen 1579-ben érte el, a Kanizsa-központú császári-királyi védelmi rendszer kiépítésével (1577–1580) egy időben. A kanizsai náhije összeírása tehát nem más, mint a magyar védelmi rendszer működésbe lépése előtti utolsó pillanatfelvétel. Megtudhatjuk belőle, hogy a megye keleti szélén húzódó Kanizsa-patak mocsaras völgyében fekvő kis erősségek egységes rendszerré szervezése idején a megye belső részei milyen mértékben voltak hódoltak, azaz a forrás feldolgozásával lehetőség nyílik annak az állapotnak a bemutatására, amelyhez viszonyítva mérhetővé válik az új keresztény végvonal működésének hatékonysága. A kötet elsődleges célja ennek a fontos, de mindeddig részleteiben még feltáratlan dokumentumnak a közzététele és elemzése.
A kötetet részletes, jól használható fekete-fehér térképek mellett, színes, rendkívül gazdag, új információkat közzétevő, nagyméretű térképeket tartalmazó CD-melléklet egészíti ki.

A kötet a kiadón kívül (MTA BTK Történettudományi Intézet, Bp. 1014, Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9–15 óráig) megvásárolható a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is, valamint partnereinknél.