2016 02 23  1917 1A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Nemzeti Emlékezet Bizottsága Vidéktörténeti témacsoport 2016. február 23-án tartotta A ”szocializmus alapjainak lerakása” Magyarországon című műhelytanácskozását. A következő, elsősorban módszertani előadásokra került sor: Káli Csaba: Ki voltak? Honnan jöttek? Hová mentek? Módszertani és forráshasználati kérdések a zalai pártelit kutatásáról;

 Bartha Ákos: Örökségvédelem a periférián. Értelmiségi túlélési stratégia a hosszú ötvenes években Újszászy Kálmán példáján keresztül; Ispán Ágota: Az állandóság mint ellenállás: szempontok az életmód és az értékek változásának kérdésköréhez; Wirthné Diera Bernadett: Vádlottak önvédelmi és ellenállási stratégiái egyházi személyek elleni perdokumentáció tükrében; Sántha István: A mindennapok politikája a színlelés politikája és a nem-illusztratív antropológia kérdései; Ritter György: Az észak-dunántúli németek és a kollektivizálás: tematikák és tapasztalatok az oral history szemszögéből; Szilágyi Zsolt: A szocializmus építésével kapcsolatos hivatalos statisztikai dokumentáció forrásértékéről; Horváth Gergely Krisztián: Egy névnapi köszöntő képei 1950-ből. A témacsoport tagjai délután további munkamegbeszéléseket tartottak.