Khar bukh balgas kitaj települését döngölt földből álló kerítőfalak határolják, melyeket a főbb égtájakhoz tájoltak. A falak nagyjából négyzet alakban helyezkednek el, viszont a keleti és az északi részen nem egyforma méretűek, így nem arányosak. A kerítő fal északon 660 m, keleten 760 m, délen 670 m és nyugaton 690 m hosszú. Mára a falak 3-4 m szélességben és 2-2.5 m magasságban őrződtek meg. Az erődített település négy oldalfalának közepén egy-egy L-alakú elővéddel ellátott föld kapu kapott helyet, a falak sarkait toronnyal erősítették meg. A saroktornyok és a kapuk között további 3 ill. 4 négyszög alakú torony is megfigyelhető.

A falakon belül a négy kaput északról délre, és nyugatról keletre irányuló széles út kötötte össze. Ezek, az egymást derékszögben metsző, 30 m körüli szélességű sugárutak az erődített település területét négy részre osztják, melyeken belül a földből kiemelkedő épületmaradványok és tetőcserép omladékok találhatók.

A települést kívülről 3-3.5 m széles árok veszi körül, amiből kisebb oldalárkokat húztak ki. A fő árkot a Khar bukh folyó táplálta vízzel, amely a falak nyugati kapujánál érkezett, és onnan csatlakozott az árokrendszerhez. A fő utakról több kisebb út ágazott el, amelyek nyoma mára nehezen azonosítható.