Megjelent Mihalik Béla Vilmos, a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársának újabb kötete A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687–1746) címmel. A kötet a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések című sorozat legújabb kiadványa, megjelenését az MTA BTK „Lendület” Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) támogatta. A tartalomjegyzéke itt, az Előszó pedig itt olvasható.


Mihalik borito B1A Jászkunságot az oszmán hódoltságot követően a Német Lovagrend vásárolta meg, ezzel a terület lakossága elvesztette középkori eredetű kiváltságait, és földesúri hatalom alá kényszerült. Csupán nagy áldozatok árán, 1745-ben tudták a jászok és kunok magukat megváltani és régi privilégiumaikat visszaszerezni. Mihalik Béla Vilmos kötete ebbe a bő félévszázadba enged betekintést, a török kiűzésétől egészen a megváltakozás, azaz a jászkun redempció időszakáig. A katolikus egyház eddig alig ismert regionális történetén keresztül megismerhetjük a sokat szenvedett közösségek újjászerveződését. Papok, szerzetesek, kántortanítók, a jász és kun községek mindennapjai elevenednek meg.

A könyvben a konfliktusok és az együttműködés pillanatain keresztül a világi és egyházi hatalom változó viszonya rajzolódik ki a bécsi udvartól a váci és egri püspöki udvarokon át a jászkunsági falvak világáig.

A sokszor esendő, a községgel vitatkozó plébánosok, a templomuk felépítéséért minden követ megmozgató katolikusok és a gyülekezeteiket, vallásgyakorlatukat védelmező reformátusok keresik az együttélés lehetőségeit a török hódoltságot követő újjáépítés nehéz évtizedeiben.

A kötet megvásárolható, illetve megrendelhető itt.


lovagrendi terkep zoom nelkulIdén, 2020. május 6-án volt 275 éve, hogy Mária Terézia kibocsátotta azt a diplomát, amellyel a Jászkunságot visszahelyezte kiváltságos állapotába. A negyvenhárom esztendőn át tartó földesúri eladatottságból való megváltakozás az egész korabeli jászkun társadalmat megmozgatta. A redempció mind a mai napig élénken él a helyi emlékezetben, és központi eleme a jászkun identitásnak. Az évforduló alkalmából a fenti kötet szerzője, Mihalik Béla Vilmos a Jászkunság eladásának és visszaváltásának történetét foglalta össze a BTK Ismerettárábana cikk itt olvasható.