Az Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások című irodalom- és társadalomtörténeti konferenciasorozat keretében 2021. június 16–18. között háromnapos tudományos konferenciának adott otthont a Partiumi Keresztény Egyetem. A nemzetközi együttműködéssel létrejött rendezvény társszervezője ezúttal is a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete volt.


10

A PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszéke 2013 óta kétévente látja vendégül Nagyváradon az értelmiségtörténet kérdésköreivel és karrierlehetőségeivel, a szellem mindenkori embereinek kapcsolati hálóival, alkotói csoportosulások, írók, irodalmárok izgalmas élettörténeteivel foglalkozó kutatókat. A konferencia iniciátorai, titkárai a PKE jelenlegi és egykori, társult oktatói: Boka László egyetemi docens, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és Biró Annamária, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa.

D1

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány kedvelt témája. A magyar értelmiségtörténet kutatása azonban nem fejlődött önálló tudományággá, és leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek feltárásának igénye. Az ezzel összefüggő kapcsolatépítési stratégiákkal leginkább a hálózatkutatás foglalkozott, az írói csoportosulásokkal kapcsolatban is új megközelítésmódot eredményezve. A konferenciasorozat a források és forrástípusok feltárásának eredményei mellett a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezési kérdéseit helyezi előtérbe.

B1

A konferenciasorozat negyedik rendezvényére a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkeztek résztvevők, a mintegy harminc szakértő révén olyan interdiszciplináris előadásokra és párbeszédekre, érlelő szakmai vitákra és kutatási korszakokat átívelő témakörökre figyelhettek a konferencia hallgatói, amelyek az említett hármas fő tematika mentén a magyar nyelvterület egészét átfogták.

E1

A szervezők a sorozat minden eseményén kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az irodalomtörténeti előadások mellett történészek, nyelvészek, művelődéstörténészek is szerepeljenek a konferenciákon. A 2013-as kezdete óta már hézagpótlónak bizonyult, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénysorozat idei két felkért plenáris előadója Ablonczy Balázs történész, a BTK Történettudományi Intézet főmunkatársa, az MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetője, illetve Schein Gábor író, költő, irodalomtörténész, az ELTE habilitált docense volt.

F1

A Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásán túl ebben az évben a PKE rendezvényét támogatta (helyszínt biztosítva a konferencia egy-egy szekciója, illetve programrésze számára) a Római Katolikus Püspökség és az Ady Endre Emlékmúzeum is, médiatámogatóként pedig a Plusz FM nagyváradi magyar nyelvű rádióadó csatlakozott hozzájuk. A korábbi konferenciák szerkesztett, nyomtatott kötetei a reciti.hu portálon teljes terjedelmükben elérhetők, a magas letöltésszámokon túl ezek a könyvek számos pozitív recenziót és kritikát is kiérdemeltek a legjelentősebb irodalomtudományi fórumokon. A 2021-ben rendezett konferencia előadásaiból is hasonló kiadvány készül.

A konferencia részletes ismertetése, programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

A korábbi konferenciák anyagából készült kötetek a reciti.hu portálon érhetők el.