Résztvevők: Dr. Szilágyi Zsolt, Dr. L. Erdenebold, Prof. Dr. Laszlovszky József, Tolnai Katalin, Harmath András, Dr. Siklódi Csilla.

Keregszros temet Dashinchilen2018-ban a korábbi évekkel ellentétben a csapat nem tudott egyszerre terepre utazni. Májusban a Khi-Land projekt résztvevői közül Szilágyi Zsolt, Tolnai Katalin, Harmath András és mongol régész kollégánk L. Erdenebold indult az éves mongóliai kutatásra és terepmunkára, elsősorban Bulgan megye Dashinchilen járásában található kitan kori régészeti lelőhelyekre koncentrálva. A Khi-Land projekt másik két tagja Csiky Gergely és Jambajantsan D. Amina később utaznak, az általuk végzett munkáról visszatérésük után számolhatunk be.

Mivel a járásközpont közelében található Khar Bukh Balgas lelőhelyet két korábbi terepmunka alkalmával más sikerült részletesen fotózni, bejárni, így a 2018 májusára tervezett program során a környező területeken található kheremek felérése volt a csapat célja.

Kermia Chin tolgoiMongóliai utunkra elkísért bennünket Prof. Dr. Laszlovszky József, akinek több előadást is szerveztünk Ulánbátorban, a Mongol Tudományos Akadémia Történettudományi és Régészeti Intézetében (Landscape Archaeology: Concepts, methods, interpretations), a Nemzetközi Mongolisztikai Társaság központjában (The Archaeology of the Mongol Invasion (1241–1242) in Hungary.), illetve a Mongol Tudomány és Technológiai Egyetemen (Waves of Migrations from the Eurasian steppic region in the archaeology of Hungary) is. Velünk volt Dr. Siklódi Csilla régész is, aki a terepbejárások során volt nagy segítségünkre.

A Mongol Tudomány és Technológiai Egyetemen épp mongóliai utunk ideje alatt adták át az új digitális 3D labort, ahol a jövőben akár a Khi-Land projektnek is lehetősége lesz rekonstrukciós munkák elvégzésére. Megnéztük az egyetemen működő régészeti kutatócsoport kutatásainak eredményeit, bemutattak néhány hun-kori leletet, megtekintettük a régészeti labort. Tervbe vettük, hogy az egyetem laborjában kialakítunk egy kisebb központot a Khi-Land projekt számára is. Ez lesz a további kutatások egyik mongóliai bázisa.

Kitan kermia Khar bukh blagasA Mongol Tudományos Akadémia Történettudományi és Régészeti Intézetében, mely a Khi-Land projekt partner intézete, bemutattuk az első két évének terepmunkáink eredményeit. N. Khishigt tudományos titkárral a Szilágyi Zsolt vezetése alatt 2018-ban indult új bilaterális történeti kutatási programunkban megvalósítható kutatócseréről is tárgyaltunk. Ez az MTA és a mongol fél között létrejött keretszerződés alapján lehetővé teszi, hogy a mongol kollégákkal itthon közösen dolgozzuk fel a 2018 évi terepmunkánk anyagait is. A mongol partner ebben az évben mindenképpen szeretné kihasználni a rendelkezésre álló teljes keretet. Az intézet 2018 harmadik negyedévében egy mongóliai települések régészeti feltárásával, történeti kutatásával foglalkozó konferencia megrendezését tervezi, melyre Szilágyi Zsolt és a projekt tagjai meghívást kaptak.

Találkoztunk S. Chuluunnal, az intézet igazgatójával, aki egyben a Nemzetközi Mongolisztikai Társaság főtitkára is. A megbeszélések alapján felmerült az ötlet, hogy a rendelkezésünkre álló infrastruktúra, UAV, geodéziai eszközök, szoftverek felhasználásával részt vállalhatnánk a most induló, 17. századi települések felmérését végző mongol kutatási projektben is.

A 2018 évi terepmunkát Bulgan aimag, Dashinchilen járásában kezdtük. Az első nap a korábbi két évben felmért Khar Bukh Balgas romjait jártuk be, de az ez évi terepmunkára Khar Bukh Balgas területén további kutatást nem terveztünk. Feladatunk az előző évi bejárás alapján a kolostorhoz tartozó épületek, valamint a település belső területén látható nyomok alapján egy katalógus összeállítása, melyben szerepelnek az egyes jelenségekről készült fotók, valamint a jelenségek leírása.

Terep 2018Terepmunkánk első napján meglátogattuk a Khar bukh folyócska északi oldalán található kerekszúros (kheregsuur) temetőt. Az erődtől ÉNy-re kezdődik a temető, ennek a helyzetét Garmin GPS-szel rögzítettük, de kiterjedését nem jártuk be. Tovább haladva keleti irányban a folyó mentén eljutottunk a tavalyi évben megfigyelt kerekszúros temetőhöz, melyre az első repülésünket terveztük. Idei terepmunkánk során DJI Mavic Pro Platinum típusú UAV-t használtunk, a repülési terveket Litchi alkalmazás segítségével készítettük el. A nagy szél megakadályozta, hogy drónnal felvételeket készítsünk, így ezt a munkát másnapra halasztottuk. Ezt a temetőt, vagy temetőrészt mongol kollégánk L. Erdenebold, sem ismerte. A temető kiterjedését nem tudtuk megállapítani, valamint további vizsgálatot igényel annak eldöntése is, hogy a két temető-rész összefügg-e, egykorú-e, vagy két egymástól független temetőről van-e szó. Amennyiben kutatásainkat topográfiai céllal folytatjuk, úgy érdemes volna ezt a (két) temetőt is részletesen felmérni.

Mrs Tsagaan uzuuren kheremA korábbi terveinknek megfelelően sikerült repülnünk és fotóznunk a kitan korinak tartott Tsagaan uzuuriin kheremnél. A repterveket még itthon készítettük el, így a terepen a GPS koordináták alapján a terület megtalálása, feltérképezése és a terepbejárás mellett a drón felvételek elkészítése volt a feladatunk. Két egymástól nem túl messze lévő kheremet fotóztunk. Az északabbra lévő kherem (Tsagaan uzuuriin kherem 1.) már korábban is ismert volt, azonban a délebbre lévőt (Tsagaan uzuuriin kherem 2.) L. Erdenebold még nem ismerte. Ezt Garmin GPS-szel is körbejártuk, valamint mérőállomással a sarkait megmértük, ezzel a méretét meg tudtuk állapítani. A két kherem közötti területen több helyen kerámia-koncentrációt figyeltünk meg. Hasznosnak találjuk a továbbiakban ennek a területnek is a terepbejárását. Repülést és terepbejárást végeztünk még egy területen, ahol a műholdas fotók alapján előzetesen egy gátrendszert feltételeztünk. Megfigyeléseink alapján azonban úgy tűnik, hogy itt nem gátrendszerről, hanem inkább egy árokrendszerről beszélhetünk. Mindössze három, jellegtelen kerámiatöredéket találtunk itt, ezeket L. Erdenebold szintén kitan korinak határozott meg. Az adatok feldolgozása itthon történik majd. Egy további árkot is követtünk, mely L. Erdenebold szerint mesterséges.

Terep 2018 12A Tsagaan uzuurrin kherem felé vezető úton két, régészeti szempontból jelentős helyen jártunk. Meglátogattunk egy kisebb kerekszúros temetőt, amelybe az itt élő mongolok a téli szállásukat építették. Tájrégészeti szempontból érdekes, hogy ezeket a sírokat az ezen a szálláson élők feltehetően nem tekintik értéknek, mivel a sírok területén belülre halmozzák az összegyűjtött trágyát. Emellett egy szintén téli szállásként is használt sziklához látogattunk el, ahol több sziklafeliratot és sziklarajzot fotóztunk, valamint lehetőségünk volt egy korábbi jurta nyomának fotózására is.

Az előzetes tervek alapján végzett tájrégészeti vizsgálataink mellett lehetőségünk volt olyan adatokat is gyűjteni, fotókat készítenünk melyek etnológiai irányú kutatásainkat is segítik. A terület közelében élő pásztorcsalád feje örökségvédelmi feladatokat is ellát. Állami alkalmazásban védi a területet az esetleges illegális régészeti tevékenységtől. Egész terepmunkánkra jellemző volt, hogy a pásztorok nyomon követték tevékenységünket és megfigyeléseiket a helyi rendőrőrs vezetőjének is továbbították. Érezhető volt a civil kontroll a régészeti leletekben rendkívül gazdag területen mozgó kutatók felett.

Tetcserp Khar Bukh balgasA Dashinchilenbe visszavezető úton egy további, fontos lelőhelyen álltunk meg. Itt L. Erdenebold azonosított egy hun-kori kerekszúros temetőt, két sírban már korábban kutatásokat is végzett. Azonban nem rendelkezik a temető részletes térképével, így vállaltuk, hogy ennek összeállításában segítséget nyújtunk. A temetőtérkép elkészítése érdekében egy újabb repülési tervet készítettünk, valamint az egyes sírokon Garmin GPS-szel pontokat vettünk fel és fotókat készítettünk. A részletes, térképezési célú repülést a terepi munkánk utolsó napjára halasztottuk. A sírok száma legalább 200 körüli.

Még az este folyamán sikerült lerepülni az előző napról elmaradt temető területét. Megállapítottuk, hogy a repülés kiterjedése nem fedi a teljes temetőt, arra a jövőben érdemes volna további terepmunkát tervezni.

Terepbejárást végeztünk a Chin tolgoi kitan településén, melyet a L. Erdenebold mongol kutató a mongóliai kitan települések központjának tekint. A kherem közvetlen közelében L. Erdenbold azonosított egy vízmosást, ahol kitan kerámia található. A továbbiakban érdemes volna szisztematikus terepbejárást végezni a kerítőfalak és a vízmosás közötti területen, hogy a külső kiterjedést megvizsgálhassuk. Repültünk további két kisebb kheremet, illetve felmértük Tsogt taiji 17. század elején épített erődjének maradványait. A kheremekről készült légifotókon jól láthatóak a korábbi ásatási szelvények nyomai.

Tola folyA Tsogt taijinál végzett látogatásunk eredeti célja az volt, hogy annak összefüggéseit a Khar Bukh Balgasban található kolostorépülettel meg tudjuk vizsgálni. Később azonban e romokat szeretnénk lézer szkenneléssel is felmérni, illetve ez lehet az egyik eleme a korábban említett új együttműködésnek, mely a 17. századi városok feldolgozását célozza. Terveink szerint egy rövidebb ismeretterjesztő cikket még az idén megjelentetnénk erről a Várak, kastélyok, templomok című folyóiratban. Ehhez a mongol kollégák, és kifejezetten S. Chuluun programvezető hozzájárulása szükséges. A szállásra visszatérve rövid repülést végeztünk Dashinchilen település területén is. A továbbiakban tervezzük a település térképezését is, hogy annak szerkezetét is megvizsgálhassuk, és településtörténeti és morfológiai kutatást végezhessünk.

Találkoztunk a Dashinchilen sumban található kulturális intézmények vezetőjével, akinek átadtuk a tevékenységünk összefoglalását ábrázoló angol nyelvű poszterünket, amit ki fognak függeszteni a Khar Bukh Balgas mellett található helyi múzeumban.

Tsogt taiji erdjeTerepi kutatásunk utolsó napján két fő tervünk volt. Eredetileg Khermen denj több kheremből álló, összetett települését szerettük volna meglátogatni és légifotózni, azonban a magas vízállás miatt a Tola folyón átkelésre nem volt lehetőségünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy az Ulaan kherem mellett található egyik kheremet repüljük le. Ulaan kherem és a repült kherem között egy további kisebb dombot is fotóztunk, rögzítettünk itt is GPS pontot. Itt kitan tetőcserép-töredékeket találtunk. A délután folyamán ellátogatunk a Khermen denjel szemben található Tsagaan denjhez, mely feltehetően temetkezésként azonosítható. Annak ellenére, hogy rendelkeztünk repülési tervvel erre a lelőhelyre is, az erős szél és a közeledő homokvihar miatt a repülést nem tudtuk elvégezni. A lelőhely környezetében az űrfelvételeken itt is szántásnyomok látszanak. Ezeket az időjárás miatt már nem tudtuk megvizsgálni, azt a következő terepmunka idejére halasztottuk.

A terepmunka után a fővárosba visszatérve az előzetes mérési állományokat és az egyes felvételeket felhasználva rövidebb összefoglalót állítottunk össze, amelyek átadtunk a mongol kollégáknak. A beszámoló alapján készítünk egy jelentést az illetékes mongol minisztérium felé is.

Tsogt taijiA 2018 évi terepmunkáról terveink szerint rövid összefoglalást fogunk megjelentetni a Magyar Régészet című online folyóiratban, illetve a programvezető előre láthatóan 2018 szeptemberében előadást fog tartani a Kőrösi Csoma Társaságban, majd novemberben a Medieval Nomads konferencia-sorozat ez évi összejövetelén Sanghaiban mutatjuk be a kutatást.