2021. október 17-én, életének 68. évében meghalt Kálmán C. György irodalomtörténész, aki 1979 óta dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében: kezdetben mint az Eötvös Könyvtár, majd a Modern magyar irodalmi osztály munkatársa, később az Irodalomelméleti osztály tudományos főmunkatársa, a Literatura szerkesztője és szerkesztőbizottsági tagja.
Élete végéig az intézeti és a szélesebb körű tudományos közösség sokoldalúan aktív résztvevője volt. 

2021. november 13-án a Kozma utcai Új Köztemető szóróparcellájában búcsúztattuk.

Mély megrendüléssel gyászoljuk.
Emlékét megőrizzük.