Információelmélet és népzenekutatás címmel megjelent Bolya Mátyás, a BTK Zenetudományi Intézet tudományos munkatársának, a Népzenei Archívum vezetőjének új kötete.

informacioelmeletA népzenekutatás nagy utat járt be a romantika lelkes érdeklődésétől a 20. század elején kikristályosodó modern tudományszemléletig, miközben megszületett a kutatás tárgyának pontos meghatározása, a népzene fogalma is. A klasszikus hőskort a módszeres kutatás viszonylagos nyugalma követte. Akkor még senki sem sejtette, hogy milyen gyökeres változást hoz majd a következő századforduló. Beköszönt a digitális kor.

Bolya Matyas portre 3

Ez a könyv erről a változásról szól. Történeti távlatokba helyezi az információkezelés fogalmát, megvizsgálja a zenefolklóradatok viselkedését a digitális térben, visszavetítve a korszerű információkezelés szempontrendszereit a múlt népdalrendezési stratégiáira. A téma kontextusa megkövetelte a népzenei rendezéstörténet rövid áttekintését és a népzenei rendezés gyakorlatához kapcsolódó fogalmak egységes keretben történő újraértelmezését is. Feltárul a folyamat, amely során az egyszerű adatból – értelmezés után – információ keletkezik, majd a digitális térben többdimenziós tudáshálóvá válva önálló életre kel. Ilyen módon – nagyságrendeket lépve – nagy mennyiségű információt lehet feldolgozni, feltárva az elődök által felhalmozott forrásanyag eddig láthatatlan belső összefüggéseit. 

A kötetről:

Sebő Ferenc
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes vezetője

Sebo Ferenc

„Az összehasonlító népzenetudomány szempontjainak meghirdetésekor nagy elődeink – eleve korszerűen – nagy mennyiségű adat összehordásával számoltak. A gyorsírás és a fonográfos hangrögzítés forradalmasította a népzenekutatást, mivel lehetővé tette új szempontok fölmerülését is. S bár a hang-kép-film technika csatlakozása ismét újabb lehetőségeket tárt fel a kutatás előtt, mindez eltörpült az informatika berobbanásakor, amikor új kutatási szempontok felkínálkozásával szinte korlátlan lehetőségek nyíltak a jelenségek feldolgozására, összefüggéseik tanulmányozására. Bolya Mátyás írása annak a nemzedéknek a hangját fogalmazza meg, amely már anyanyelvi szinten birtokolja az informatika lehetőségeit, miközben szenvedélyes szeretettel csüng a népzene aktív művelésén, rendben tartásán, tanulmányozásán is. Az írás felfedezése óta nem kapott ilyen lehetőséget a hagyományozás. Ha Bartók rendelkezett volna ilyen eszközökkel, ma már nem lenne semmi dolgunk.”

Proszeky GaborPrószéky Gábor
nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár

„Bolya Mátyás összeszedett minden olyan népzenei bitet és digitális hangjegyet, amit az előző évtizedek számítógéppel és népzenével foglalkozó, de csak óvatos lépéseket tevő néhány kutatója itt-ott elejtett, és rendbe rakva ezeket nagyszerű könyvet írt belőle.” 

Nagy Károly Zsolt
a BTK Néprajztudományi Intézet kutatója, antropológus, református teológus, fotográfus

Nagy Karoly Zsolt

„Annak idején az a megtiszteltetés ért, hogy Bolya Mátyás e kötet alapját képező disszertációjának egyik opponense lehettem. Kiváló, nagyon jó problémalátású szerző gondolatébresztő – a témától nem várt módon – élvezetes szövegét ismerhettem meg. Mindenkinek ajánlom a könyvet, akit érdekel a rendszeralkotás problémája.”

„Az utóbbi években egyre több olyan kutatás készül a bölcsészet és társtudományai területén, mely afféle sajátos, »digitális ugarfeltörésként« is értelmezhető. A kései »X generáció« és a korai »Y« tagjai a bölcsészettudomány területén is formáló erővé érnek, vagyis e tudományterületeken is egyre meghatározóbbá válnak azok a kutatók, akik a digitális bennszülöttek közé tartozva már nem csupán egy távoli, idegen, kívánatos, de olykor barátságtalan és veszélyes »ígéret földjeként« tekintenek a digitális világra, hanem természetes módon élnek annak javaival. Az X és Y generációk mezsgyéjén született Bolya Mátyás is egy efféle digitális ugarfeltörés munkájába kezdett.”

Havass portre 2Havass Miklós
informatikus, iskolaszervező, vállalati vezető

„Örök emberi vágy: megérteni a megérthetetlent, összehasonlítani az összehasonlíthatatlant! Van-e megfogható értelem a népzenében? E megválaszolhatatlan kérdéssel birkózik Bolya Mátyás összefoglaló műve is a mesterséges intelligencia korában.”

 

A kötet kedvezménnyel megvásárolható a L'Harmattan Könyvesboltban, és megrendelhető a L'Harmattan Kiadó webáruházában: http://webshop.harmattan.hu, valamint hamarosan megtalálható a könyvesboltok polcain.