Huszonkét fiatal kutató részesült Akadémiai Ifjúsági Díjban 2022. február 17-én, csütörtökön a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. Az MTA nagy hagyományú díját a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül négyen vehették át: Benei Bernadett, a BTK Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa; Csikiné Kolláth Ágnes, a BTK Régészeti Intézetének tudományos segédmunkatársa; Draskóczy Eszter, a BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa és az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport tudományos munkatársa; valamint Győrfy Eszter, a BTK Néprajztudományi Intézetének fiatal kutatója, tudományos segédmunkatársa.


51889187465 7ebeef634c k btkA díjazottak Freund Tamás elnökkel, Kollár László Péter főtitkárral és Erdei Anna főtitkárhelyettessel. Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az idén ötven éve alapított Akadémiai Ifjúsági Díjra tavaly – első alkalommal – a teljes magyar fiatal kutatói közösség pályázhatott: intézeti, egyetemi és közgyűjteményi kutatók egyaránt. A bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint az élettudományok területéről hat-hat, a matematikai és természettudományok művelői közül pedig tíz fiatal kutató nyerte el az elismerést.

„»Van, aki a dinamitot akarja feltalálni, és van, aki a dinamit feltalálója akar lenni«: ezzel a két hozzáállással lehet művelni a tudományt. Szigorú mondat, érdemes elgondolkodni rajta, hogy saját magunkra melyik megállapítás igaz. Kik vagyunk mi, kutatók? Mi a munkánk mozgatórugója? A kérdés az, mi az aránya az egyéni ambíciónak és az igazság keresésének”

– mondta Kollár László Péter, az Akadémia főtitkára a díjazottakat köszöntő beszédében. Az akadémikus egykori mentorát idézve elmondta:

„a tudomány művelése ugyanúgy kétféle, mint a takarítás: van, aki azt nézi, hogy megtelt-e a szemétlapát, van, aki azt, hogy tisztaság van-e. Sosem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az elsődleges cél a »tisztaság«, azaz a tudományos igazságok felismerése, és ennek eszköze »a lapát megtelése«, azaz a cikkek, előadások elkészítése. Még akkor is, ha tisztaság csak akkor lesz, ha a lapát is megtelik.”

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyeken dolgozó, 35 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az idén már a teljes magyar fiatal kutatóközösség által megpályázható díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti, egyetemi, közgyűjteményi igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes ifjú kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok rangsorolták, majd véleményük alapján a Tudományértékelési Elnöki Bizottság alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek figyelembevételével az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

51888617793 7458d41169 kFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült:

  • Benei Bernadett, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa „A magyar krónikaszerkesztmény 11−12. századi szövegegységének latin nyelvezete” című pályamunkájáért;
  • Csikiné Kolláth Ágnes, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos segédmunkatársa „A kora újkori kerámia tipológiai és kronológiai kérdései Budán” című pályamunkájáért;
  • Draskóczy Eszter, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa és az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport tudományos munkatársa „Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai” című pályamunkájáért;
  • Győrfy Eszter, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének fiatal kutatója, tudományos segédmunkatársa „Átrajzolt határok. Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva határán” című pályamunkájáért.

A további díjazottakról az MTA oldalán olvashatnak.

A eseményről készült képgaléria itt tekinthető meg.