Tuskes Tukrok borito honlapAz Universitas Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös kiadásában megjelent Tüskés Tibor kötete Tükrök között. Tüskés Tibor levelesládájából címmel. A kiadvány tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 2940 Ft. Kiadói kedvezménnyel megrendelhető a www.prosperod.hu címen.

A kötet mintegy háromszáz, 1950–2007 között Tüskés Tiborhoz írt, eddig túlnyomórészt közöletlen levelet tartalmaz időrendben, magyarázó jegyzetekkel kiegészítve. A forrásanyag irodalom- és kortörténeti jelentőségét elsősorban az adja, hogy a levelek rávilágítanak az irodalmi élet működésére, irodalom és képzőművészet kapcsolatára, a kor irodalompolitikai viszonyaira, szellemi törekvéseire, s megvilágítják írók, költők, kritikusok egymásról alkotott véleményét. A gyűjteményből kirajzolódik a címzett kritikusi, irodalomtörténészi, szerkesztői munkája, s fölsejlenek egy életpálya és emberi sors körvonalai. Az összesen mintegy kilencven levélíró között olyan nevek találhatók, mint Bálint Endre, Bertha Bulcsu, Borsos Miklós, Csorba Győző, Déry Tibor, Fejtő Ferenc, Füst Milán, Hernádi Gyula, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kodolányi János, Lázár Ervin, Mándy Iván, Németh László, Ottlik Géza, Pilinszky János, Rába György, Rónay György, Somlyó György, Cs. Szabó László, Veres Péter.